Resultat Gateløp 1: 24/9-13

Flott innsats på høstens første gatesprint på Vikahaugane!
Arr. Sveinung Rykkje

Nybyrjar

Navn Klubb Alder Tid i mål
Tonje Sofie Rykkje Stord 7 16,51
Knut Erik Solberg Svarstad Stord 7 27,09
Nils Olav Svarstad Stord 27,09
Magnus Abel Mehammer Stord 10 33,00
Live Skjønberg Stord 7 17,31
Ivar Aasen Bjelland Stord 7 17,44
Øyvind Koppang Stord 10 14,04
Martin Stautland Stord 11 10,48
Johannes Andersen Stord 10
Morten Gjøsæther Solid 8 16,24
Margrethe Malkenes Stord 9 19,15
Brita Angeltveit Stord 14 16,46
Ingrid Grimstad Solid 13 16,43

C-løype Lang
Navn Klubb Alder Tid i mål
Stian Adrian Rykkje Stord 13 20,00
Ingrid Grimstad Solid 13 35,55
Guro Skulstad Stord 13 36,56
Øystein Stautland Stord 13 29,31
Brita Angeltveit Stord 14 27,28
Annie Myhre Stord 12 36,08
Ivan Krutikov Stord 10 36,10
Ingvar Rafdal Stord 17 21,33
Stian Bratseth Stord 30 25,30
Nina Hagerud Stord 50 29,43
Kenneth Westerheim Stord 16,36
Arnfrid Skjæveland Stord
Even Rolfsnes Stord 19,07
Edel Slettemark Stord 31,32
Henrik Ottesen Stord 20,56

C-løype Kort
Johanne Malkenes Stord 10 47,27
Mathias Matre Stord 12 29,15
Martin Stautland Stord 11 31,42
Trym Pedersen Ersland Stord 10 34,20

Velkommen til O-SKULEN – orienteringstrening for born 7-12 og 13-16 år

StordLogo O-SKULE haust  2013 – vår 2014.
Stord og Solid o-grupper held kurs og o-skule i lag.
SolidLogo

 Nybyrjarkurs for nye rekruttar 7-16 år – 2. & 3. september

  • Frå ca 7 år (2. klasse). Born under 10 år i fylgje med vaksne
  • Kurs del 1 måndag 2.9 kl 17.30-19.30: Opplæring i kart-teikn og terrengforståing. Teori, arbeidsbok og øvingar. Stord yrkesskule
  • Kurs del 2 tysdag 3.9: Deltaking på orienteringsløp ved Rommetveit skule, start mellom kl 17.30-18.30. Det er lurt å ha foreldre med som fylgje i løypa
  • Deltakaravgift: Kr 50,- per familie. Inkluderer arbeidsbok og startkontingent nybyrjarløype

O-skule startar tysdag 10. september

  • Inne/ute tysdagar 18.00-19.30 på Leirvik skule (7-16 år) Born under 10 år i fylgje med vaksne
  • Ute torsdagar kl 18-19.30 (13-16 år) i Skjepåsen/Landåsen
  • Trenarar: Linda Rykkje og Marit Grimstad (7-12 år), Sveinung Rykkje (13-16 år)
  • Borna vert inndelt i grupper etter alder og erfaring – frå nybyrjar til C/B-nivå

Påmelding til kurs og/eller o-skule: linda-rykkje@sklbb.no innan 1. september.

 

Resultat frå 7. rankingløp

Resultatet frå 7. rankingløp er no klart. Sjå Løp og historikkLøp i Sunnhordland. Eit par tips når du vil køyre løpsimulering i RouteGadget ( sjå under KartVegval i RouteGadget ) : Om du vil simulere løp for løparar som spring i ulike klassar, veljer du først All Classes. Då får du velje alle løparar som har teikna inn vegval. Om du vil simulere løp med fellesstart pr. post, kryssar du av for By Control.

Velkomen til 6. rankingløp

Velkommen til fantastisk terreng tirsdag 21. mai ved Lundarstøl, med både start og samlingsplass same stad for maksimal sosial faktor. Kjekke løyper, passe korte i fine traseer og godt med vegval. Kanskje fyrer me opp grillen i gapahuken. Ta gjerne med tøyskift så får me nokre minutt ekstra på samlingsplass i gode venners lag.
Lang 3,8 km , Kort B 2,9 km , Kort C 2,5 km , Nyb 2,0 km

Helsing Bjarthe

Resultat frå 3. rankingløp er klar

Bjarthe Westerheim redda arrangementet for løpsleiar Oddmund Roalkvam denne gongen. Bjarthe sprang ekstra tidleg ut og oppdaga at post 8 i Langløypa var plassert feil. Oddmund sprang då ut og kunne berre konstatere at dette var korrekt og måtte flytta posten. Bjarthe brukte ca 4 minuttar på å sjekke at posten ikkje låg der han skulle vere. Sjølv om Bjarthe ikkje fann den feilplasserte posten, har han likevel fått godkjent løp; –  og fått samme tid som Kenneth på summen av dette og det neste strekket – som ei pragmatisk tilnærming :-)

Rankingførar

2. Rankingløp

O-sesongen er godt i gang, tirsdag 16. april er det 2. Rankingløp. Frammøte Tømmervik, merka fra Fv 544 litt før Skjersholmane. Start mellom 17:30-18:30, husk Emit tidtakerbrikker dei som har egne. Satsar på at myrane begynnar å tina så det er mulig å bli litt våt på beina etter gamalt :-D . Vel møtt!

Hugs å teikne vegval i RouteGadget

Stord Orientering har etablert ei RouteGadget heimeside for at me skal kunne teikne inn vegvala våre på felles kart på nettet. Då kan me samanlikne kva vegval me har brukt på kartet. I tillegg er strekktidene våre lagt inn, slik at me kan simulere løpet på kartet. Både Kristtornløpene og 1. rankingløp er no lagt inn. Du finn brukarrettleiing her, og du finn vår RouteGadget-heimeside her. Lukke til :-)